Missende provincies China

Missende provincies China
Utrecht030 op: 04-11-2021 20:56

Hallo,

Ik mis een aantal Chinese provincies. Kunnen deze toegevoegd worden?

Het gaat om de volgende:

 • Anhui
 • Beijing (gemeente)
 • Chongqing (gemeente)
 • Fujian
 • Guangdong
 • Gansu
 • Guizhou
 • Henan
 • Hubei
 • Hebei
 • Hainan
 • Heilongjiang
 • Hunan
 • Jilin
 • Jiangsu
 • Jiangxi
 • Liaoning
 • Ningxia
 • Shanghai
 • Shaanxi
 • Shanxi
 • Zhejiang